luni, 28 martie 2011

Business Plan -proiect individual engleza


"Now you can get down to business :)"- Adrian Solomon

:D

MK TURISTIC

Capitolul 1. MARKETINGUL TURISTIC – CONCEPT, DIMENSIUNI, PERSPECTIVE

1.1. Conceptul de marketing
1.2. Marketingul serviciilor – domeniu distinct al marketingului
1.3. Locul marketingului turistic în marketingul serviciilor
1.4. Perspective ale marketingului turistic

Capitolul 2. MEDIUL DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERII DE TURISM

2.1. Conceptul de mediu al întreprinderii de turism
2.2. Micromediul de marketing
2.3. Macromediul de marketing
2.4. Relaţiile întreprinderii de turism cu mediul extern

Capitolul 3. PIAŢA TURISTICĂ. DESTINAŢIA TURISTICĂ

3.1. Conceptul, dimensiunile şi structura pieţei turistice
3.2. Particularităţi ale pieţei turistice
3.3. Destinaţia turistică şi locul ei în demersul de marketing
3.4. Metode de analiză şi previziune a cererii turistice

Capitolul 4. CERCETAREA DE MARKETING ÎN TURISM

4.1. Sistemul informaţional de marketing – concept şi rol
4.2. Procesul cercetării de marketing în turism
4.3. Etica în cercetarea de marketing

Capitolul 5.COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE PRODUSE TURISTICE

5.1. Comportamentul consumatorului - concept şi necesitate
5.2. Factori ce inflenţează comportamentul de cumpărare
5.3. Procesul de luare a deciziei de cumpărare
5.4. Tipologia consumatorului de produse turistice
5.5. Consumatorul organizaţional de produse turistice
Capitolul 6. PLANIFICAREA STRATEGICĂ DE MARKETING ÎN TURISM

6.1. Planificarea de marketing – concept şi necesitate
6.2. Etapele planificării de marketing
6.3. Planul de marketing
6.4. Programul de marketing

Capitolul 7. POLITICA DE PRODUS TURISTIC

7.1. Produsul turistic - concept şi niveluri
7.2. Marca. Identitatea întreprinderii de turism
7.3. Planificarea şi înnoirea produsului turistic
7.4. Ciclul de viaţă al produsului turistic

Capitolul 8. POLITICA DE PREŢURI ŞI TARIFE ÎN TURISM

8.1. Preţul – concept. Factorii ce influenţează deciziile de preţ în turism
8.2. Tehnici de stabilire a preţurilor şi tarifelor
8.3. Strategii de preţuri
8.4. Specificitatea politicii de preţuri şi tarife în turism

Capitolul 9. POLITICA DE DISTRIBUŢIE ÎN TURISM

9.1. Canalul de distribuţie – concept, conţinut şi funcţii
9.2. Tipuri de canale de distribuţie. Proiectarea unui canal de distribuţie
9.3. Distribuţia fizică (logistica) în turism
9.4. Strategii de distribuţie

Capitolul 10. POLITICA DE COMUNICAŢII ÎN TURISM

10.1. Politica de comunicaţii – concept şi conţinut
10.2. Elaborarea strategiei de comunicare
10.3. Instrumentele mixului promoţional
10.4. Strategii promoţionale

Capitolul 11. ORGANIZAREA, EVALUAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE MARKETING

11.1.Organizarea activităţii de marketing – concept şi rol
11.2.Modalităţi de organizare a activităţii de marketing
11.3.Evaluarea şi controlul activităţii de marketing


Bibliografie necesară:

1) Balaure V. (coord.) – „Marketing”, Editura Uranus, Bucureşti, 2000;
2) Kotler Ph.(colectiv) – „Principiile marketingului”, Editura Teora, Bucureşti, 1998;
3) Stăncioiu A.-F. – „Strategii de marketing în turism”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
4) Stăncioiu A.-F. – „Dicţionar de terminologie turistică”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
5) Stăncioiu A.-F. (coord.) – „Marketing. Abordare instrumentală”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2002.
6) Kotler Ph., Bowen J., Makens J. - ,, Marketing for the Hospitality and Tourism”, Ediţia a-2-a, Prentice-Hall Inc., N.J., U.S.A., 1999;
7) Middleton T.C., Clark J. - ,,Marketing in Travel and Tourism”, Ediţia a-3-a, Editura Heinemann, Oxford, U.K., 2001;
8) Stăncioiu A.-F. - ,,Strategii de marketing în turism”, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Economică, Bucureşti, 2005;
9) Stăncioiu A.-F.(coord.) - ,,Planificarea de marketing în turism”, Editura Economică, Bucureşti, 2005;
10) Stănciulescu Gabriela, Lupu Nicolae, Ţigu Gabriela, Ţiţan Emilia, Stăncioiu Aurelia – Felicia - „Lexicon de termeni turistici”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.

Arhiva