joi, 4 decembrie 2008

Dreptul Afacerilor Curs 2 Anul I

Dreptul Afacerilor ASE Marketing Curs 2 Anul I

Izvoarele dreptului afacerilor

 

 

          Izvoarele dreptului afacerilor sunt forma de exprimare a regulilor de conduita din domeniul commercial sau moduri de exprimare a normelor juridice prin care se reglementeaza raporturile juridice economice. Principalele reglementari in acest domeniu sunt cuprinse in Codul Comercial care stabileste ca “in comert se aplica legea de fata iar unde ea nu dispune se aplica codul civil”. Din aceasta prevedere se constata ca legiuitorul a stabilit pe de o parte izvoarele dreptului afacerilor iar pe de alta parte ierarhizarea lor.

Textul mai precizeaza faptul ca in dreptul afacerilor se aplica prioritar legile comerciale speciale si numai acolo unde ele nu dispun se aplica codul civil.

In “ Codul Comercial Italian “ care a constituit modelul “Codului Comercial Românse mai prevedea inca un izvor de drept commercial si anume “uzurile”. Cu toate ca legiuitorul roman nu mentioneaza uzul ca izvor de drept al afacerilor, avand in vedere ca practica a dovedit ca izvoarele scrise nu sunt suficiente “jurisprudenta” recurge si la izvoarele nescrise numite in vechiul drept romanesc obiceiul locului sau obiceiul pamantului.

          Izvoarele se impart in 2 categorii :

-         izvoare normative

-         izvoare interpretative

 

          IZVOARE NORMATIVE

-         Constitutia ca izvor de drept al afacerilor; ea stabileste faptul ca economia Romaniei este una de piata bazata pe libera initiative si concurenta asa cum se arata in art.134, al. 1. Deasemenea prevede in art.135 ca proprietatea este privata, inviolabila, garantata si ocrotita de lege in mod egal indiferent de titular, deci indiferent daca este statul sau un particular.

-         Codul Comercial Român adoptat in 10 Mai 1887 constituie reglementarea de baza a activitatii comerciale cuprinzand norme juridice referitoare la institutiile fundamentale ale dreptului comercial, faptele de comert, comerciantii si obligatiile comerciale.

-         Legile comerciale speciale sub acest titlu se mai au in vedere legile adoptate de catre parlament din care mentionam :

n     legea 31/1990 privind societatile comerciale modificata si completata prin O.G. 32/1997 sau O.G. 76/2001

n     legea 26/1990 privind Registrul Comertului

n     legea 11/1991 privind combatera concurentei neloiale modificata si completata prin legea 298/2001

n     legea 64/1995 privind procedura reorganizarii juridice si a falimentului

n     legea 58/1998 privind legea bancara modificata prin legea 458/2003

n     legea 82/1991 legea contabilitatii modificata si completata

n     legea 58/1993 privind cambia si biletul la ordin

n     legea 59/1934 privind CEC-ul

n     legea 178/1934 privind reglementarea contractului de consignatie

 

 

 

 

Cu privire la corelatia dintre “Codul Comercial” si “Legile Comerciale Speciale “

Se aplica principiul potrivit caruia in concursul dintre legile speciale si cele generale, cum ar fi legea 31/1990 privind societatile comerciale si Codul Comercial, se acorda prioritate celor speciale.

-         Decrete Legi ; aici se incadreaza actele normative emise de puterea de dupa Dec. 1989 pana la constitutie referitoare la activitatea comerciala din care mentionam :

n     decr. Lg. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative.

n     Decr. Lg. 159/1990 privind infiintarea Camerelor de Comert Industrie si Agricultura si functionarea C.C.I.A. a Romaniei

n      

-         Hotararile si ordonantele guvernului. Unele aspecte ale activitatii comerciale sunt reglementate prin acte ale guvernului, Ex :

n     H.G. 201/1990 pentru aplicarea Decr. Lg. 54/1990

n     H.G. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici, persoane fizice sau juridice in comercializarea produselor de folosinta indelungata

n     H.G. 21/1990 privind protectia consumatorilor

n     H.G. 70/1994 privind impozitul pe profit

-         Normele, ordinele si regulamentele  adoptate de organele competente. Anumite organe pot fi investite cu puterea de a emite norme, regulamente si ordine de aplicare a acestor acte normative. Ex.

n     Normele metodologice privind modul de tinere a Registrelor Comertului si de efectuare a inregistrarilor emise de C.C.I.A. a Romaniei si de Ministerul Justitiei

n     Regulamenrul privind O.P. nr. 8/1994 aprobat de B.N.R. sau Ordinul Guvernatorului B.N.R. nr. 138/1995 privind punerea in aplicare a regulamentului 8/1994 emis de B.N.R.

-         Codul civil si legile speciale  - asa cum se precizeaza in art. 1 din Codul Comercial, numai in absenta unor norme in Codul Comercial se aplica Codul Civil ca izvor subsidiar al Codului Comercial.

Dintre legile civile speciale care prezinta un interes deosebit mentionam :

n     Decr. 31/1934 privind persoanele fizice si juridice

n     Decr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva.

 

 

          IZVOARE INTERPRETATIVE

          Pe langa izvoare normative, a caror reguli au caracter imperativ(sunt obligatorii), exista si izvoare interpretative a caror rol este de a ajuta la interpretarea vointei manifestate in raporturile comerciale

-         Uzurile. Obiceiurile, cutumele care in materie comerciala poarta denumirea specifica de uzuri si se aplica doar atunci cand legea face trimitere la ele. Pentru ca uzurile sa fie recunoscute trebuie sa indeplineasca doua conditii cumulative :

1.     sa fie observate in mod uniform un anummit timp si nu in mod trecator, izolat sau ca simple tolerante.

2.     sa fie observate ca o regula de drept din convingerea ca nu se poate altfel

-         doctrina - prin doctrina intelegem totalitatea principiilor, tezelor fundamentale ale unui sistem politic, stiintific, filosofic. Doctrina se mai numeste “invatatura”.

Cu toate ca, la fel ca si uzul, nu este izvor de dept doctrina Dreprului Comercial este un instrument important de interpretarea legilor comerciale si de aplicare a acestora. Ea este un factor de progres al dreptului deoarece de multe ori solutiile ei sunt preluate de legiuitor si transpuse in norme juridice.

-         practica judiciara  Rolul aplicarii legilor revine instantelor judecatoresti ; acolo se verifica soliditatea si eficienta legii. Un anumit rol in interpretarea legilor comerciale tind sa-l dobandeasca deciziile « Curtii Supreme de Justitie ».

 

AUTONOMIA DREPTULUI AFACERILOR

 

          Pozitia autonoma a dreptului afacerilor fata de celelalte ramuri de drept privat este sustinuta de specificul activitatii comeciale care presupune existenta unor reguli simple, facilitatea probatiunii, accesibilitatea si rapiditatea tranzactiilor comerciale. Acest specific impune solutii originale referitoare la prioritatea vointei declarate in dauna celei interne.

          Corelatia cu alte ramuri de drept. Autonomia nu exclude ci presupune legaturi cu celelalte ramuri de drept privat si public. Dreptul afacerilor face parte din subdiviziunea dreptului privat alaturi de dreptul civil de care difera prin izvoarele raporturilor juridice, fapte de comert si calitatea participantilor (comercianti).

          Dreptul comercial civil care reglementeaza procedura solutionarii litigiilor. Suportul il aflam in dispozitiile art.889 Cod Comercial care prevad ca “exercitiul actiunilor comerciale se reglementeaza de codul de procedura civila afara de dispozitiile codului de fata”.

          Dreptul comertului international care se aplica raporturilor cu element de extraneitate, adica raporturilor la care participa persoane fizice sau juridice straine.

          Dreptul administrativ. Activitatile de comert se realizeaza pe baza unor avize, autorizatii, licente emise de autorizatiile administrative care functioneaza in unitatile administrativ-teritoriale unde comerciantul isi are sediul principal sau unde isi desfasoara activitatile.

          Dreptul financiar fiscal. Legatura este evidenta stiut fiind ca una dintre principalele surse de formare a veniturilor statului o constituie impozitele si taxele platite de comercianti. Formarea veniturilor statului si obligatiile fiscale ale comerciantilor sunt reglementate de Dreptul Financiar care are legatura cu Dreptul Afacerilor.

          Dreptul penal care cuprinde regimul sanctionar al infractiunilor economice.

          Dreptul familiei. Punctele tangenta cu dreptul familiei privesc regimul juridic al bunurilor sotilor, operatiunile juridice care se pot incheia intre soti si implicatiile lor in dreptul afacerilor, constituirea de societati comeciale intre soti, aportul la societate cu bunuri commune ale sotilor, regimul juridic al dividendelor obtinute de unul dintre soti.

          Dreptul international public. In raporturile interne si internationale se aplica norme de drept international public concretizate in tratate, conventii si acorduri inclusiv cele care contin norme uniforme in materie.

Ex : Conventia de la Viena, 1980, privind legea uniforma asupra vanzarii internationale de marfuri, ratificata de Romania in 1992.

 

 

 

 

 

 

 

SPIRITUL REGLEMENTARII DREPTULUI COMERCIAL

        

          Principiile care genereaza sistemul raporturilor comerciale sunt :

-         autonomi de vointa potivit careia prevaleaza vointa juridical a comerciantilor.

-         Rolul aparentei. Sunt cazuri in drptul civil cand aparenta ste producatoare de efecte juridice. In multe cazuri Dreptul Comercial nu este preocupat de cunoasterea realitatii drepturilor multumindu-se cu aparenta de valabilitate a acestora.

-         Ordinea publica ca limita a libertatii comerciale se aplica prin necesitatea asigurarii de catre stat

 

0 comentarii:

Arhiva