sâmbătă, 17 ianuarie 2009

Dreptul Afacerilor: Curs 1 Anul I

Dreptul Afacerilor: Curs 1 Anul I


Ce este DREPTUL?

Dreptul este o stiinta sociala care reglementeaza totalitatea principiilor care stau la baza societatii, a raporturilor dintre aceasta si alte institutii politice, juridice, administrative.

Dreptul reglementeaza totalitatea normelor de conduita impuse d e catre stat in relatiile interumane (dreptul pozitiv care se raporteaza la obiectul juridic-norme de conduita)

Dreptul reglementeaza facultatea, prerogativa conduitei unei persoane, conduita care este impusa si altei persoane (dreptul subiectiv raportat la persoana fizica sau juridica)
ex. dreptul de a avea o bursa, dreptul la proprietate, etc

În societatea omenească acţiunile omului sunt determinate de trebuinţele sale. Aceste acţiuni, proprii şi comune tuturor indivizilor ce compun societatea, trebuie însă limitate pentru că, în mod inerent, interesele personale ale unuia pot veni în conflict cu cele ale altuia, ceea ce ar dăuna însăşi existenţei societăţii. Diversitatea şi complexitatea relaţiilor sociale impun necesitatea organizării şi reglementării raporturilor dintre oameni sau grupuri de oameni, pentru a face posibilă convieţuirea în cadrul societăţii.
Dreptul unui om poate fi îngrădit de 
abuzul exercitat de o altă persoană sau grupă de persoane.

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relaţiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toţi membrii societăţii organizate.


Originea cuvantului Drept

Cuvantul drept provine din latinescul "directum":
 • direct, fara ocol
 • (metaforic) potrivit dreptatii, adevarului, intemeiat corect, echitabil

Ce este DREPTUL AFACERILOR?

 • stiinta pluridisciplinara 
 • cuprinde ansamblul de norme juridice
 • reglementeaza relatiile sociale ale intreprinderii din momentul infiintarii ei, pana in momentul desfiintarii (lichidarii)
 • reglementeaza relatiile ce se stabilesc intre stat si comerciant (drept admininstrativ, fiscal, penal) 
 • reglementeaza relatiile de drept  privat, adica aplicarea unor dispozitii de drept civil (regimul juridic al bunurilor, protectia consumatorului), 
 • -||- de dreptul muncii (contractul de munca, raspunderea disciplinara, materiala,  jurisdictia muncii)
 • -||- de drept comercial (comerciantii, faptele de comert, fondul de comert, contractele comerciale) 
Sistemele de drept se clasifica in:
 • sistem de drept intern
 • sistem de drept international
Dreptul Intern reglementeaza totalitatea raporturilor juridice nationale si se subclasifica in:  
 • drept public (cand reglementeaza raproturile dintre stat, institutii si particular)
 • drept privat (cand reglementeaza raporturile dintre particulari) 
Din cadrul dreptului public fac parte urmatoarele ramuri de drept:

In cadrul de drept exista 3 categorii de sisteme:

1. Sistemul romano-germanic (din cadrul acestui sistem face parte si sistemul romanesc) care au ca izvor fundamentul norma juridica - legea scrisa.
2. Sistemul anglo-saxon specific Regatului Unit si a fostelor tari de ocupatie, inclusiv Canada fara regiunea Quebec. In cadrul acestui sistem izvorul fundamental este jurisprudenta (cauzistica, spete)
3. Sistemul religios (aplicat in special in tarile musulmane)

Dreptul Afacerilor delimitari de alte ramuri

 • fata de dreptul comercial:
Dreptul comercial: reglementeaza relatiile sociale patrimoniale si personal nepatrimoniale din sfera activitatii de comert, relatii care se nasc de regula intre persoane care au calitatea de comerciant si care se afla in pozite de egalitate juridica.

Se difera prin: dreptul comercial cuprinde doar comoponente de drept privat (operatiuni legate de marfuri, distribuirea si uneori activitatea de productie) in timp ce dreptul afacerilor reglementeaza un domeniu mai larg, ce suporta influentele dreptului public.

 • fata de dreptul comercial international:
Dreptul comercial international: reglementeaza raporturile patrimoniale si personal-nepatrimoniale dintre persoane fizice si juridice din diferite state aflate in situatie de egalitate juridica, raporturi ce se nasc in cadrul colaborarii economice internationale, adica comercialitate + internationalitate

Se difera prin: DCI cuprinde: 
 • raporturi intre state suverane si egale in drepturi, intre state si organizatii interstatale carora statele membre le confera capacitatea de subiect de drept international, respectiv drept international public
 • raporturi intre state si agenti economici persoane fizice sau persoane juridice pentru indeplinirea politicilor comerciale, financiar-valutare, vamale, respectiv drept public (administrativ, constitutional, fiscal, vamal)
 • agenti economici din diferite state, respectiv dreptul privat (civil, comercial)
 • raporturi semiinternationale sau mixte: intre stat dubla sa calitate de subiect de drept international, dar si subiect de drept civil, pe de o parte, si subiectele de drept civil straine, in temeiul acordurilor de investitii internationale, al contractelor de concesiune (drept public + privat national si tratate, conventii)
Dreptul Afacerilor-elemente de drept civil

Ce este dreptul civil?
Dreptul civil roman este acea ramura care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice aflate pe pozitie de egalitate juridica.

Dreptul civil roman:

1. Ca ramura:

 • reprezinta o totalitate de norme juridice
 • totalitatea normelor este ordonata in institutia de drept civil (grupe care reglementeaza subdiviziuni ale obiectului dreptului civil
 • institutii: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva, subiectele dreptului civil, drepturile reale principale, obligatii civile, contractele civile speciale

 • 2. Ca obiect:
  • se studiaza raporturile patrimoniale si raporturile nepatrimoniale (personale nepatrimoniale) dintre persoanele fizice si personale juridice.
  • este patrimonial acel raport al carui continut poate fi evaluat in bani, adica pecuniar (ex. raportul ce are in continut dreptul de proprietate, este un raport real, sau raporturi obligationale cum sunt cele ce contin drepturi de creante).
  • este nepatrimonial acel raport al carui continut nu poate fi evaluat in bani (ex.: raportul ce are in continutul sau dreptul la nume ori deumirea sau dreptul la domiciliu sau sediu). Persoana fizica, pe scurt = subiectul individual de drept, adica omul, privit ca titular de drepturi si obligatii civile. ex. Nume Prenume
  • Subiectele raporturilor de drept civil sunt persoane fizice sau/si persoane juridice.
  • Pozitia juridica a subiectelor raporturilor de drept civil este de egalitate, adica de nesubordonare a unei parti fata de cealalta (spre deosebire de dreptul public).

  0 comentarii:

  Arhiva