duminică, 22 februarie 2009

Teme FINANTE

Problema 1 este tema, iar a 2a venim cu ea printata la seminar.
  1. Pentru anul N se cunosc următoarele date referitoare la clasificaţia funcţională a cheltuielilor din bugetul de stat al unei ţări:

Indicatori

Anul N

(mil. unităţi monetare)

Cheltuieli ale BS – TOTAL

106.000

- cheltuieli pentru pensii şi alocaţii

9.000

- cheltuieli pentru ordine publică

7.500

- cheltuieli pentru agricultură şi silvicultură

27.000

- cheltuieli pentru autorităţi publice

4.100

- cheltuieli pentru sănătate

3.500

- cheltuieli pentru apărare naţională

8.300

- cheltuieli pentru învâţământ

15.700

- cheltuieli pentru industrie

15.800

- cheltuieli pentru transport şi telecomunicaţii

4.900

PIB = 1.432.000 (mil um)

Determinaţi:

a) Ponderea cheltuielilor în acţiuni social-culturale în PIB (N)

b) Volumul cheltuielilor cu apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în anul N+1, în condiţiile în care elasticitatea chelt de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională faţă de PIB este 2, iar indicele PIB = 128%

c) Ponderea cheltuielilor pentru activităţi economice în PIB în anul N + 1, dacă se cunoaşte că PIB va creşte cu 18%, iar cheltuielile cu acţiuni economice vor creşte cu 15%.

Clasificaţia funcţională:

Mil. unităţi monetare

Partea I. Servicii publice generale

4.100

- cheltuieli pentru autorităţi publice

4.100

Partea a II-a. Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

15.800

- cheltuieli pentru apărare

8.300

- cheltuieli pentru ordine publică şi siguranţă naţională

7.500

Partea a III-a. Cheltuieli social culturale

28.200

- cheltuieli pentru pensii şi alocaţii

9.000

- sănătate

3.500

- învăţământ

15.700

Partea a IV-a. Servicii dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape

Partea a V-a. Acţiuni economice

47.700

- agricultură şi silvicultură

27.000

- cheltuieli pentru industrie

15.800

- cheltuieli pentru transport şi telecomunicaţii

4.900

2. Se cunosc următoarele date privind cheltuielile curente ale bugetului de stat pe anul 2007, grupate după clasificaţie economică şi funcţională:

Clasificaţia economică: Mii lei

Cheltuieli – TOTAL

din care:

64.630.372

I. Cheltuieli curente

54.122.540

1. chelt. de personal

12.270.964

2. bunuri şi servicii

5.255.752

3. dobânzi

2.992.913

4. subvenţii

3.812.347

5. fonduri de rezervă

140.709

6. transferuri între unităţi ale administraţiei publice

7.342.073

7. alte transferuri

10.602.149

8. asistenţă socială

10.709.847

9. alte cheltuieli

995.786

II. Cheltuieli de capital

7.820.663

III. Împrumuturi acordate

6.245

IV. Rambursări de credite

2.680.924

Clasificaţia funcţională: Mii lei

Cheltuieli – TOTAL,

din care:

64.630.372

Partea I. Servicii publice generale

13.397.969

Partea a II-a. Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

14.626.934

- cheltuieli pentru apărare[1]

5.388.418

- cheltuieli pentru ordine publică şi siguranţă naţională[2]

9.238.516

Partea a III-a. Cheltuieli social culturale

23.097.705

- învăţământ

8.220.494

- sănătate

2.124.312

- cultură, recreere şi religie

1.197.121

- asigurări şi asistenţă socială[3]

11.555.778

Partea a IV-a. Servicii dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape

2.018.000

- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.463.930

- protecţia mediului

554.070

Partea a V-a. Acţiuni economice

11.489.764

- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă[4]

1.225.540

- combustibili şi energie

641.395

- industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii

506.311

- agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare

3.729.783

- transporturi[5]

5.197.122

- comunicaţii

27.980

- cercetare şi dezvoltare în domeniul economic

80.717

- alte acţiuni economice[6]

80.916

Să se determine:

a) Indicatorii de nivel, dacă

IPC = 122,46%

PIB = 389.800.000 mii lei

Populaţia = 21.538.000 locuitori

Curs de schimb = 2,4383 lei / USD

b) Indicatorii de structură

c) Volumul cheltuielilor social culturale în anul următor, în condiţiile în care se cunoaşte că valoarea indicatorului de corespondenţă (K) dintre creşterea cheltuielilor social culturale este de 1,2, iar indicele PIB este de 130%.

d) Volumul cheltuielilor pentru transport în anul N +1, dacă se doreşte păstrarea constantă a ponderii cheltuielilor pentru transport în total acţiuni economice, în condiţiile în care elasticitatea cheltuielilor cu acţiuni economice faţă de PIB este 1,5 (IPIB = 150%)[1] Apărare naţională, ajutor militar extern, cercetare şi dezvoltare pentru apărare, etc.

[2] Poliţie, jandarmerie, paza şi supravegherea frontierei, protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor, penitenciare, cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională, etc.

[3] Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe, asistenţă socială în caz de boli/invaliditate, ajutoare pentru urmaşi, etc.

[4] Stimularea exportului, stimulare întreprinderi mici şi mijlocii, măsuri pentru combaterea şomajului, etc.

[5] Transport rutier (drumuri şi poduri), transport feroviar (pe cale ferată şi transport cu metroul), transport pe apă, transport aerian (aviaţia civilă, zboruri speciale), etc.

[6] Turism.

0 comentarii:

Arhiva