miercuri, 26 noiembrie 2008

Curs bazele contabilitatii: Cuprins

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1. Obiectul contabilităţii 1

1.1 Noţiuni de bază privind obiectul contabilităţii 1

1.2 Concepţia juridică cu privire la obiectul contabilităţii 3

1.3 Concepţia economică cu privire la obiectul contabilităţii 4

1.4 Specificul urmăririi patrimoniului în contabilitate. 6

1.5 Active patrimoniale. 7

1.5.1 Active imobilizate. 7

1.5.1.1 Prezentare generală - clasificare. 8

1.5.1.2 Active imobilizate necorporale. 8

1.5.1.3 Active imobilizate corporale. 10

1.5.1.4 Active imobilizate financiare. 15

1.5.2 Active circulante. 16

1.5.2.1 Prezentare generală - clasificare. 16

1.5.2.2 Active circulante sub formă de stocuri şi producţie în curs de execuţie. 17

1.5.2.3 Investiţii financiare pe termen scurt 21

1.5.2.4 Active circulante de trezorerie (băneşti) 22

1.5.2.5  Active circulante în decontare (creanţe) 25

1.6 Surse patrimoniale (pasive) 28

1.6.1 Capitaluri proprii 28

1.6.2 Datorii 30

1.6.2.1 Prezentare generală - clasificare. 30

1.6.2.2 Surse atrase. 31

1.6.2.3 Surse împrumutate. 34

1.7 Procese economice ale unităţii patrimoniale. 35

1.7.1 Prezentare general - clasificare. 35

1.7.2 Procese economice sub formă de cheltuieli 36

1.7.2.1 Prezentare generală – clasificare. 36

1.7.2.2 Cheltuieli de exploatare. 36

1.7.2.3 Cheltuieli financiare. 39

1.7.2.4 Cheltuieli extraordinare. 40

1.7.3 Procese economice sub formă de venituri 40

1.7.3.1 Prezentare generală - clasificare. 40

1.7.3.2 Venituri din exploatare. 40

1.7.3.3 Venituri financiare. 42

1.7.3.4 Venituri extraordinare. 43

1.7.4 Procese economice sub formă de rezultate. 43

1.7.5 Procese economice de repartizare. 44

1.7.6 Procese economice de regularizare. 45

17.7 Procese economice de rectificare. 46

1.7.8 Procese economice sub formă de provizioane. 48

Capitolul 2. Metoda de cercetare a contabilităţii 50

2.1. Noţiuni de bază privind metoda de cercetare a contabilităţii 50

2.2.Conţinutul ţi sitemul de conturi 54

2.2.1. Structura contului 55

2.2.2. Reguli de functionare a conturilor 56

2.3. Balanţa de verificare. 62

2.3.1.Functiile balantei 63

2.3.2. Clasificarea balantelor de verificare. 63

2.4. Calculaţia ca procedeu al metodei contabilitîţii 65

2.4.1. Principiile calculatiei 65

2.5. Inventarierea patrimoniului 66

Capitolul 3. Prezentarea Sucursalei  “Arpechim” Pitesti 69

3.1. Caracterizarea Sucursalei din punct de vedere organizatoric. 69

3.2. Tehnologia de fabricatie. 71

3.2.1. Potentialul tehnico-economic. 72

3.2.2. Analiza productiei marfa fabricata (mii lei) 78

3.3. Analiza eficientei utilizarii resurselor umane. 78

3.4. Piata de aprovizionare: principalii furnizori 80

3.4.1. Activitatea de export – import 81

3.4.2.Analiza concurentei 86

Monografie contabilă. 94

BALANŢĂ DE VERIFICARE LA  1 februarie 2007. 94

REGISTRU JURNAL.. 99

Registru Cartea Mare. 105

Balanta de verificare. 115

Total de plata. 119

Total de plata. 122

BIBLIOGRAFIE.. 125

0 comentarii:

Arhiva