miercuri, 26 noiembrie 2008

Curs bazele contabilitatii: Conceptia juridica privind obiectul contabilitatii

1.2 Concepţia juridică cu privire la obiectul contabilităţii

 

După  concepţia  juridică,  obiectul  de  studiu  al  contabilităţii  îl  reprezintă evidenţa  în  expresie  bănească  a  existenţei  şi  mişcării  patrimoniului  privit  ca ansamblul  drepturilor  şi  obligaţiilor  unei  persoane  fizice  sau  juridice  (subiect  de drept) în raport cu totalitatea bunurilor (obiectelor) deţinute.

Conform teoriei juridice, patrimoniul este alcătuit din următoarele componente:

1) Drepturile  şi  obligaţiile  exprimă  raporturile  de  proprietate,  respectiv modul de apropiere şi cauzele stăpânirii bunurilor. Raporturile de proprietate se pot prezenta sub următoarele forme:

-  drepturi  -  atunci când  titularul  patrimoniului  este  proprietarul bunurilor, deci pentru posesia şi folosinţa bunurilor nu trebuie să se acorde un echivalent;

- obligaţii  -  atunci  când  titularul  patrimoniului,  pentru  o  parte  a bunurilor  deţinute,  trebuie    plătească  un  echivalent  sau    efectueze  o anumită prestaţie.

2) Bunurile economice reprezintă substanţa materială (fizică, concretă) a patrimoniului. În raport de forma concretă de existenţă, bunurile economice pot fi:

- bunuri  corporabile:  terenuri,  clădiri,  utilaje,  obiecte  de  inventar, materii prime, mărfuri;

- bunuri necorporabile: creanţe, brevete, licenţe, mărci de fabrică şi de comerţ, clientela, reputaţia, programe informatice;

- bunuri financiare: disponibilităţi în lei şi în valută, acţiuni, obligaţiuni, efecte de comerţ.

Conform concepţiei juridice, patrimoniul ca obiect al contabilităţii se prezintă astfel:

Dacă se are în vedere echilibrul valoric al componentelor ce alcătuiesc patrimoniul (substanţa materială şi raporturile de proprietate), atunci ecuaţia patrimoniului se poate prezenta astfel:

Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii


Dacă se are în vedere echilibrul valoric al componentelor ce alcătuiesc patrimoniul (substanţa materială şi raporturile de proprietate), atunci ecuaţia patrimoniului se poate prezenta astfel:

 

Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii

 

0 comentarii:

Arhiva