miercuri, 26 noiembrie 2008

Curs bazele contabilitatii: Conceptia economica privind obiectul contabilitatii

1.3 Concepţia economică cu privire la obiectul contabilităţii

 

 

După  concepţia  economică,  obiectul  de  studiu  al  contabilităţii îl reprezintă evidenţa  în  expresie  bănească  a  existenţei  şi  mişcării  capitalului  privit  ca  un ansamblu  de  bunuri  cu  o  anumită  destinaţie  precum  şi  sub  aspectul  modului  de dobândire a bunurilor respective.

Conform  teoriei  economice,  capitalul  ca  obiect  al  contabilităţii  se  prezintă sub două aspecte:

 

1) Capital fix şi capital circulant sunt definite în raport de modul în care bunurile economice se întrebuinţează şi se înlocuiesc, şi anume:

- capitalul  fix  (active  imobilizate)  reprezintă  bunuri  care  participă  la mai  multe  cicluri  de  exploatare,  care  se  înlocuiesc  după  o  perioadă  de utilizare  relativ  îndelungată,  pe  parcursul  căreia  se  consumă  treptat.  Din această categorie fac parte: construcţii, maşini, utilaje, mobilier.

- capitalul   circulant   (active   circulante)   reprezintă  bunuri   care   se consumă sau îşi schimbă forma de existenţă după fiecare ciclu de exploatare finalizat.  Din  această  categorie  fac  parte  disponibilităţi  în  lei  şi  în  valută, creanţe, materii prime, piese de schimb, ambalaje, mărfuri.

 

2) Capital propriu şi capital străin sunt definite sub aspectul modului în care bunurile se dobândesc sau se finanţează şi anume:

- capitalul   propriu   este   dobândit de   o   unitate   economică   prin contribuţia (aportul, participarea) proprietarilor (asociaţi sau acţionari), prin autofinanţare  (capitalizarea  profitului)  sau  prin  subvenţii  primite.  Capitalul propriu corespunde drepturilor proprietarilor asupra patrimoniului.

- capitalul străin, denumit şi capital atras sau împrumutat, se referă la obligaţiile pe  termen  scurt  şi  lung  faţă  de  furnizori,  creditori,  personal, bugetul  statului,  bănci.  Capitalul  străin  corespunde  obligaţiilor  (datoriilor) titularului de patrimoniu.

 

 

Conform concepţiei economice,  capitalul   ca  obiect al  contabilităţii se prezintă astfel.

 


Dacă se are în vedere echilibrul celor două aspecte ale capitalului conform concepţiei economice şi folosind termenii echivalenţi, atunci ecuaţia patrimoniului se poate exprima astfel:

 

 

Active imobilizate + Active circulante = Capital propriu  + Datorii

 

Întrucât după natura lui, al doilea termen al egalităţii exprimă raporturile de proprietate asupra patrimoniului, respectiv modul de dobândire a capitalului, adică sursa  de  finanţare  pentru  care  se  foloseşte  noţiunea  de  pasive,  atunci  ecuaţia patrimoniului se poate prezenta simplificat astfel:

 

 

Active patrimoniale  =  Pasive (surse) patrimoniale

 

0 comentarii:

Arhiva